HİZMETLER | UYGULAMA PROJESİ


Uygulama Öncesi-Uygulama Projesi Aşaması ve İhale Dokümanları;
Uygulama öncesi süreç, kesin projeye göre, inşaat süreci öncesinde uygulama için bütün projelerin detaylandırılması, malzeme seçimlerinin kesinleştirilmesi ve detaylı keşif-metrajların yapılıp maliyetlerin çıkarılması gereken süreçtir. Bu aşamada bütün gerekli bürokratik işlemler tamamlanır ve yapım süreciyle ilgili seçimler (ihale dokümanları, teknik şartnameler, yüklenici ve proje yönetiminin belirlenmesi vb.) tanımlanır. Mimari grup bu süreçte uygulamaya yönelik projenin diğer disiplinleri ile birlikte çalışmakta ve yüklenicinin belirlenmesi için uygun mimari ortamı hazırlamaktadır. Etüd Mimarlık ekibi çeşitli ölçek ve işlevlerdeki birçok projenin uygulama öncesi aşamasını başarıyla ortaya koymaktadır.