HİZMETLER | MESLEKİ KONTROLLÜK


Mesleki Kontrollük ve Koordinasyon;
Uygulama sürecinde, proje ve uygulamada müellif veya danışman olarak yer alan bütün disiplinlerin koordinasyon sağlayarak bir arada çalışması uygulamanın sürekliliği ve kalitesi açısından çok önemlidir. Mimari proje ekibi, projenin ilk aşamasından itibaren uygulama sonunda ortaya çıkacak ürünü en detaylı tahayyül eden müellif ekip olarak Mimarlar Odası (UIA)’nın verdiği yetkiyle zorunlu mesleki kontrollük hakkına sahiptir. Uygulama sürecinde mimari ekip bütün tarafları ve yapılan işin niteliğini mimari projeye göre koordine ve kontrol etmekle yükümlüdür. Etüd Mimarlık uygulama sürecinde bu koordinasyonu ve kontrolü en üst düzeyde yapan, mimarlık ve inşaat mühendisliğinin farklı uzmanlık alanlarından gelen yetenekli ekip üyelerine sahiptir.